Wspólnie z Instytutem Edukacji Społecznej zorganizowaliśmy Seminarium nowych technologii przeznaczone dla branży NGO.

Z przyjemnością wprowadzaliśmy firmy z sektora organizacji pozarządowych w „świat Internetu”, przybliżając kwestie: reklamy internetowej, usability stron, mediów społecznościowych oraz marketingu w wyszukiwarkach.

W projekcie wzięli udział również: dr Maurycy Graszewicz – który przybliżył słuchaczom pojęcie marki i jej wyróżników oraz Kinga Ekert z Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży, opowiadająca o projektach wykorzystujących Internet do aktywizacji młodzieży w Oławie, na Dolnym Śląsku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie oraz żywą dyskusję. Po wczorajszym dniu nasunął się nam jeden najważniejszy wniosek: organizacje pozarządowe powinny mocniej wykorzystywać ogromny potencjał Internetu dla realizacji swoich celów – co po Seminarium Nowych Technologii nie jest już takie skomplikowane.

Poniżej publikujemy prezentacje z konferencji:

  1. Użyteczna strona NGO – Krzysztof Czyżykiewicz – POBIERZ
  2. Jak skutecznie promować NGO na Facebooku? – Iza Wójcik – POBIERZ
  3. Reklama internetowa – Aktywizuj społeczność efektywnie! – Łukasz Wnuk – POBIERZ
  4. Zwiększenie zasięgu NGO w wynikach wyszukiwania – Ewelina Podrez – POBIERZ
  5. Dlaczego NGO’sy powinny mieć markę i czym ona właściwie jest? – Maurycy Grasiewicz
  6. Specyfika komunikacji młodzieżowej – Kinga Ekert – ZOBACZ