Wraz z nastaniem ery internetu zmieniło się wiele. Użytkownicy zaczęli sięgać po wiedzę do sieci, zamiast do encyklopedii oraz szukać tam produktów, zamiast wybierać się po nie do sklepów. Rozwój internetu miał również wpływ na media oraz marketing – wymuszając powstanie nowych środków przekazu i adaptację do nowych zasad tych już istniejących. Zmianie uległa również praca dziennikarza, na którym specyfika internetu wymusiła przystosowanie się do nowych warunków tworzenia treści.

W trakcie rozwoju sieci powstały dwie nowe specjalizacje osób pracujących nad tekstem – dziennikarz internetowy oraz copywriter treści internetowych. W którym punkcie te dwa zawody są sobie pokrewne?

Przykładowa depesza informacyjna Polskiej Agencji Prasowej.

By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw zdefiniować obie specjalności:
•    Dziennikarz internetowy wykorzystuje dostępne w nowych mediach kanały by przekazać jak najciekawsze dla czytelnika informacje lub kontent. Od tradycyjnego dziennikarza odróżnia go jednak wymuszona szybkość publikacji wydarzenia. Czynnik ten wpływa na relatywnie mniejsze zgłębienie tematu i zależność od agencji informacyjnych typu PAP czy IAR*, dając jednak możliwość wzbogacenia wiadomości poprzez np. dodanie materiału wideo.
•    Copywriter natomiast, jest osobą odpowiedzialną za tworzenie wszelkiego rodzaju treści pisanych na zlecenie agencji marketingowych czy kreatywnych – od sloganów reklamowych przez wpisy na blogach do scenariuszy filmów promocyjnych. Internet również wpłynął znacząco na pracę opywriterów, dając nową gamę środków dotarcia do potencjalnego klienta – choćby pod postacią reklam AdWords, wpisów sponsorowanych czy blogów.

Zawody te mają kilka wspólnych mianowników. Pierwszym z nich jest źródło informacji. Wiele artykułów, które znaleźć możemy obecnie w internecie pochodzi z podobnego źródła – choćby wspomnianych już agencji informacyjnych oraz eksperckich portali, których materiały lub opinie są na tyle wysokiej jakości,  by zasługiwać na przedruk w innym miejscu. Na podobnej zasadzie powstaje wiele tekstów przygotowywanych przez copyriterów – wspominając choćby o wpisach na blogu o poradnikowym charakterze czy tekście promocyjnym, udowadniającym na podstawie badań renomowanego portalu wyższość reklamowanego produktu nad konkurencją.

Poza tym, należy również pamiętać, że w brew pozorom odbiorca pisanego przez dziennikarza i copywritera tekstu jest taki sam – rozróżnia ich tylko cel. W założeniu bowiem tekst dziennikarski ma zadanie czysto informacyjne, przy tekście reklamowym również jest ono ważne, choć ważniejsze jest jednak zachęcenie odbiorcy do zakupu.  Oba one są jednak kierowane do osób przeglądających sieć w poszukiwaniu informacji.

Niemniej jednak, jeśli odbiorca jest ten sam, dziennikarz oraz copywriter muszą korzystać z bardzo podobnych środków wyrazu.  Teksty tworzone przez obu specjalistów muszą więc być skoncentrowane na zachęceniu czytelnika do dalszej lektury od pierwszego kontaktu z treścią i utrzymaniu jego ciekawości aż do ostatniego zdania. Poza tym, by zwiększyć zadowolenie odbiorcy, treści te muszą posiadać elementy dodatkowe – zdjęcia, filmy czy cytaty – słowem wszystkie środki, bez których nie może obejść się atrakcyjny w formie tekst publikowany obecnie w internecie.
Przede wszystkim jednak w obu rodzajach tworzonych tekstów, treść nie może być zbyt nachalna – agresywna reklama już nie ma racji bytu. Podobnie jak przesycenie tekstu słowami kluczowymi. Materiały zarówno dziennikarskie jak i copywriterskie powinny być odwrotnością pisania pod przeglądarkę lub korzystać z wymaganych przez nią środków w minimalny i do tego bardzo subtelny sposób.

Obecnie, w swojej pracy redaktor musi również brać pod uwagę  – w tym samym stopniu co copywriter – zasady działania pozycjonowania treści w internecie. SEO bowiem łączy działania czysto marketingowe oraz dziennikarskie, sprowadzając ich cele publikacji w sieci do jednego – jak najefektywniejszego dotarcia do odbiorców.  Sukces gwarantuje zyski – niezależnie czy ze sprzedanych promowanych usług czy reklam, na których opierają się media internetowe. Nie dajmy się zwieść – w mediach również chodzi głównie o pieniądze. Pieniądze, na których ilość praktyki SEO mają znaczący wpływ.

Z tego względu i redaktor portalu internetowego i agencyjny copywriter muszą zwracać szczególną uwagę na rodzaj, ilość oraz rozmieszczenie słów kluczowych w tekście, pamiętając przy tym o zabiegach dodatkowych, wzbogacających treść względem silników wyszukiwarek internetowych.

Zbierając wszystkie wymienione wyżej argumenty możemy dojść do wniosku, że dziennikarz internetowy oraz copywriter powinni prezentować bardzo zbliżony zestaw kompetencji. Tymi kompletnie podstawowymi są z pewnością  umiejętności tworzenia tekstów interesujących i zgodnych z normami językowymi oraz spełniających założone cele. Dodatkowymi – choć równie ważnymi – są: znajomość zasad rządzących kontentem w internecie ze szczególnym naciskiem na SEO oraz sprawne poruszanie się w środowisku do którego treści się tworzy.
Świadomość tego może pozytywnie wpłynąć na oba środowiska.

*Skróty od Polska Agencja Prasowa oraz Informacyjna Agencja Radiowa